«بخش کلیپ انگیزشی سرگرمی کسب و کار»

لگو کار۵۰

موفقیت در کسب و کار

«هدف از این کلیپ ها لذت بخشی و امید و انگیزه به شما دوستان است ،گروه کار۵۰»

این کلیپ ها به صورت رند و تصادفی برای نمایش به شما انتخاب شده است

اشتراک با کسانی که نیاز به امید و انگیزه دارند:
ارامش بخش

ارامش بخش

76
در مصرف موفقیت از مسیر لذت ببر

در مصرف موفقیت از مسیر لذت ببر

103
رویاتو بساز

رویاتو بساز

113
ارامش بخش

ارامش بخش

72
سبز و‌ روینده

سبز و‌ روینده

75
کلیپ ارامش بخش

کلیپ ارامش بخش

78
مردانه بودن

مردانه بودن

145
زیبایی شب و صدای زیبا

زیبایی شب و صدای زیبا

106
سخته اما برای موفقیت باید تا اخر ماند..

سخته اما برای موفقیت باید تا اخر ماند..

144
درخت کار و موفقیت

درخت کار و موفقیت

94
زیبایی

زیبایی

70
خدا تلاش تو را برای موفقیت می بنید

خدا تلاش تو را برای موفقیت می بنید

160
ارامش و زیبایی

ارامش و زیبایی

70
موفقیت درد ناک است

موفقیت درد ناک است

122
روزانه جنگ کن تا موفق بشی

روزانه جنگ کن تا موفق بشی

118
در مسیر موفقیت زمدگی کردن فراموش نشه

در مسیر موفقیت زمدگی کردن فراموش نشه

102
ارامشت را پیدا کن

ارامشت را پیدا کن

75
موفقیت ساخت خانه ای محکم است

موفقیت ساخت خانه ای محکم است

81