خطای سایت گزارش بده اینترنت جایزه بگیر

در راستا افزایش کیفیت خدمات،در صورت گزارش خطا در سایت و برسی خطا و درست بودن به شماره ارسالی خطا به تلگرام ما 7 گیگ اینترنت یک ماهه هدیه اهدا می گردد.

طریقه ارسال گزارش خطا

-لطفا از خطای حاصله اسکرین گرفته و لینک صفحه رخداد خطا را برای مار ارسال فرمایید
در صورت مشاهد خطا در هر صفحه گزارش خود را ارسال نمایید با تشکر از شما

دقت شود در برخی موارد خطا رخ داد به علت گوشی یا لبتاب شما و یا خطای از سرور می باشد،بعد از گزارش شما در صورت درست بودن ،اینترنت هدیه به شماره گزارش دهنده ارسال می گردد.

ارسال گزارش به تلگرام

480