ضرورت توجه به مسائل ایمنی برای کارگران غیررسمی و فاقد قرارداد

ضرورت توجه به مسائل ایمنی برای کارگران غیررسمی و فاقد قرارداد


رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار گفت: در راستای این مقاوله نامه باید نگاهی به مشاغل غیررسمی و کارگرانی که فاقد قرارداد کار هستند هم بشود . سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره مقاوله نامه 155سازمان بین المللی کار است گفت:تا کنون حدود 72کشور به این مقاوله نامه پیوسته اند, که یکی از آنها ایران است. وی گفت:یکی از الزام آور ترین مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است که در حوزه ایمنی و بهداشت و صیانت نیروی کاراز حوادث شغلی است. به عبارتی تکلیف دولت ها را مشخص می کند, در فروردین1401 مصوبه شورای عالی فنی را داریم. این موضوع یک امربین المللی است, مجلس شورای اسلامی هم مصوبه ای را در سال1401برای پیوستن به این مقاوله نامه ارائه کرد. گلپور گفت: در اردیبهشت 1402 هیأت وزیران نیزپیوستن به این مقاوله نامه را تأکید کردند. ایران مکلف شد ظرف یکسال خودش را با این مقاوله نامه تطبیق دهد. الحاق به این مقاوله نامه تأکیدی بر تعهد ایران و پیامی روشن برای کارگران و جامعه بین‌الملل است که ما متعهد به بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی هستیم. در اسفند 1403ایران باید گزارشی از اقدامات خود پس از پیوستن به این مقاوله نامه را ارائه دهد.

کار و جای خواب

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان کرد:در این مقاوله نامه هیچ تفاوتی بین شاغلان وجود ندارد, حفاظت فنی و بهداشت برای همه شاغلان است(کارگر, کارمندان, شاغل دولتی و خصوصی و...)یعنی هر کس شاغل است مشمول می شود. تمام دستگاه ها مطابق بند12این مقاوله نامه باید آمار حوادث شغلی خود را ارائه دهند تا بتوان درحوزه ایمنی اقداماتی درست انجام داد. وی افزود: در این مقاوله نامه دولت مکلف شده است اقدامات خود را به گونه ای پیش ببرد که حفاظت فنی عملیاتی شود. همینطور وزارت بهداشت و وزارت ارشاد و صدا و سیما مکلف هستند وظایفی دارند تا در اجرا این مقاوله نامه دولت بتواند نقش خود را ایفا کند. گلپور گفت: پیوستن ایران به مقاوله‌نامه 155 سازمان جهانی کار موجب می‌شود موارد ایمنی در کارگاه‌های تولیدی برای حفظ نیروی کار و کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی رعایت شود. در این زمینه لازم است ایمن‌سازی محیط کار، تأمین استاندارد ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، تأمین کار سالم و صلاحیت‌دار و حفظ نیروی کار در دستورکار قرار گیرد.

اگهی کار

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت:هداف از این مقاوله‌نامه حفظ نیروی کار و کاهش هزینه‌های حوادث و بیماری‌های شغلی است. در این زمینه سازمان‌های دیگر مانند استاندارد، سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش و صدا و سیما و وزارت بهداشت هرکدام وظایفی برای تعیین استانداردهای شغلی و تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار و آموزش ایمنی برعهده دارند. وی گفت: ما خواستار این هستیم در راستای این مقاوله نامه نگاهی به مشاغل غیر رسمی و کارگرانی که فاقد قرارداد کار هم هستند شود تا بحث ایمنی برای همه کارگران عملیاتی شود. چرا که در این مقاوله نامه تأکید شده است که مفاد مقاوله نامه باید برای همه شاغلان اجرایی شود.

تاریخ انتشار این پست : 2023-10-11
لینک متن اصلی
منبع:تسنیم
9 ماه پیش